Aizdevums.lv attīsta zaļo domāšanu uzņēmumā un aicina arī citus!

Aizdevums.lv komanda atbalsta "zaļo domāšanu".

Zaļā krāsa nereti asociējas ar dabu un videi draudzīgu dzīvesveidu. Zaļā domāšana jeb pasaulē zināma kā “green thinking” pēdējos gados ir viena no vadošajām tendencēm uzņēmumu darbības paradumu maiņā. Uzņēmumam kļūt nedaudz zaļākam un videi draudzīgam ir pat vieglāk kā sākotnēji varētu šķist. Arī mazas pārmaiņas var veicināt tā saukto “sniega bumbas” efektu – no kaut kā maza, veicot secīgas darbības, izveidojas kaut kas liels!

Arī uzņēmumā SIA “Aizdevums.lv” zaļā domāšana ir viens no ikdienas vadmotīviem dažādu procesu, situāciju un ikdienas darba gaitu ritējumā. Uzņēmuma darbības procesu nodrošināšanai viens no galvenajiem elementiem ir dokumenti. Tāpat kā citos uzņēmumos arī “Aizdevums.lv” gadu no gada izmantoja papīra formas dokumentus, tos drukājot un parakstot. Vēlāk ar kurjeru starpniecību vai darbiniekiem ar darba auto tos nogādājot līdz klientiem un sadarbības partneriem. Attīstoties tehnoloģijām un iespējām, uzņēmums jau vairāk kā 3 gadus klientiem piedāvā iespēju līgumus noslēgt attālināti, izmantojot kādu no attālinātās parakstīšanas iespējām. Gada laikā, klientiem sniedzot iespēju dokumentus parakstīt attālināti, tiek izmantots aptuveni par 25% mazāk papīra. Elektroniskā dokumentu aprite un parakstīšana tiek īstenota arī uzņēmuma biroja vidē, darbiniekiem dokumentus lielākoties apstrādājot un parakstot elektroniski. Nenoliedzami, grāmatvedības nodaļa saņem lielu skaitu dokumentu un rēķinu, domājot par vidi un papīra patēriņu, ir ieviesta online rēķinu apstrādes un pārvaldības sistēma. Šāda elektroniskā dokumentu aprite paātrina arī procesu norises ātrumu, kas ir būtiski, lai mērķus sasniegtu daudz ātrāk.

Sarucis uzņēmuma kopējais kurjeru pakalpojumu izmantošanas daudzums. Salīdzinot 2022. gadu ar 2021. gadu, izmaksas samazinājušās par 41%, ko būtiski ietekmē dokumentu digitālā aprite, nesūtot tos ar kurjeru starpniecību. Drukāšanas apjoma sarukumu būtiski ietekmē arī dokumentu glabāšana digitālajā mākonī, kur pieeja tiem ir visiem iesaistītajiem darbiniekiem. Kopējais papīra patēriņa apjoms 2022. gadā, salīdzinot ar 2021. gadu, sarucis par 13%. Salīdzinājumā ar 2019. gadu sarukums ir mērāms 83%. Gadu no gada uzņēmums meklē risinājumus, kā vēl vairāk samazināt papīra lietojumu.

Aizdevums.lv valdes priekšsēdētājs Artūrs Ilziņš norāda, ka zaļā domāšana uzņēmumā nav iespējama bez darbinieku līdzdarbības. Ir svarīgi darbiniekiem skaidrot, kādēļ domāt zaļi un sekot saviem paradumiem ir tik nozīmīgi. Ar maziem soļiem un darbībām veicinot zaļo domāšanu. Daži no piemēriem, ko “Aizdevums.lv” izmantojuši uzsākot zaļās domāšanas ieviešanu uzņēmumā – ūdens pudeles no pārstrādātas plastmasas, ko katrs darbinieks var uzpildīt birojā ar ūdeni, vai, lai ikdienas nepieciešamās mantas tiek pārvadātas dabai draudzīgā iepakojumā, darbiniekiem ir izsniegti auduma maisiņi. Lai arī darbinieki tiek mudināti izmantot digitālos pierakstus, rakstīšana ar roku ir nemainīga vērtībā, tāpēc uzņēmums darbiniekiem piedāvā piezīmju klades no otrreiz pārstrādātā papīra. Ja darba devējs rūpējas par energoefektīvu apgaismojumu, tikpat svarīgi ir, lai darbinieks to izmanto lietderīgi – izslēdz apgaismojumu, kad neatrodas telpā vai gaismu ieslēdz tikai tajā zonā, kurā tajā brīdī strādā. Lai neradītu papildu atkritumus, darbiniekiem virtuvē ir pieejami daudzreiz lietojamie trauki un piederumi, ko izmantot ieturot maltīti, gatavojot kafiju vai tēju.

Katram uzņēmumam ir iespēja kļūt zaļākam, ar maziem soļiem doties pretī videi draudzīga uzņēmuma statusam. Arī “Aizdevums.lv” katru dienu turpina pilnveidoties un kļūt par zaļāk domājošu uzņēmumu un darba devēju. Lieti atcerēties par sniega bumbas pozitīvo efektu – viena maza pārmaiņa par labu videi radīs nākamo un vēl daudzas citas.