Dzīvokļa apdrošināšana

Aizdevums.lv piedāvā dzīvokļa apdrošināšanu sadarbībā ar ERGO.

Apdrošināšanas objekts ir nekustamais īpašums – dzīvoklis un dzīvokļa telpu iekšējā apdare. Dzīvokļa apdrošināšanas piedāvājumā ietilpst atlīdzība par zaudējumiem, kas radušies ugunsnelaimes, dabas stihijas radīto bojājumu, ūdensvada, kanalizācijas vai apkures sistēmu avārijas radīto zaudējumu, zādzības, vandālisma seku un citos gadījumos.

Plašāka informācija par dzīvokļa apdrošināšanu atrodama šeit.

Pieteikties apdrošināšanai vai uzzināt vairāk par pakalpojumu var, zvanot uz 1858 vai rakstot uz aizdevums@aizdevums.lv.

Aicinām iepazīties ar Privātpersonu nekustamā īpašuma apdrošināšanas noteikumiem

Piedāvājums sagatavots sadarbībā ar apdrošinātāju  Aizdevums.lv sadarbība ar apdrošinātāju ERGO.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir dzīvokļa apdrošināšana?

Dzīvokļa apdrošināšana ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids, kas sedz dzīvokļa radītos bojājumus pie dažādām nelaimēm, piemēram, ugunsgrēka gadījumā.

Kas ir dzīvokļa apdrošināšanas prēmija?

Dzīvokļa apdrošināšanas prēmija ir noteiktais maksājumus par apdrošināšanas pakalpojumu.

Kā tiek noteikta dzīvokļa apdrošināšanas prēmijas vērtība?

Dzīvokļa apdrošināšanas gadījumā polises cena tiek noteikta pēc nekustamā īpašuma apdrošinājuma summas, pašriska apmēra un apdrošināšanas perioda.

Kas tiek apdrošināts, iegādājoties dzīvokļa apdrošināšanu?

Dzīvoklis un tā telpu iekšējā apdare. Tiek apdrošināti šādi riski: Ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, vadāma lidaparāta, tā daļu vai kravas uzkrišana vai trieciens, ūdensvada, apkures, kanalizācijas sistēmu avārijas (t.sk. sala radītas), vētra, krusa, sniega slodze, plūdi, zemestrīce, zādzība ar ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, transportlīdzekļa uzbraukšana un citi apdrošināšanas noteikumos paredzētie riski un izdevumi.

 

Pilnīga informācija par produktu ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē)!

Kas netiek apdrošināts, iegādājoties dzīvokļa apdrošināšanu?

Dzīvokļi, kas netiek pastāvīgi apdzīvoti, dzīvokļi tādu remonta vai būvniecības darbu laikā, kuru veikšanai, saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām nepieciešama saskaņošana būvvaldē. Dzīvokļi, kas atrodas avārijas stāvoklī esošās ēkās, dzīvokļi, kas atrodas ēkās, kuru ārsienas ir koka, dzīvokļi, kuros tiek veikta uzņēmējdarbība, ilgtermiņa pakāpenisku procesu radīti zaudējumi, lietus, kursas, sniega vai citu nokrišņu iekļūšana nekustamajā īpašumā caur jumtiem, logiem, sienām, pamatiem, plaisām un šuvēm konstrukcijās.

Pilnīga informācija par produktu ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē)!

Kā es varu pieteikties dzīvokļa apdrošināšanai?

Pieteikties dzīvokļa apdrošināšanas pakalpojumam var, zvanot uz 1858 vai rakstot uz aizdevums@aizdevums.lv.

Kad un kā jāveic samaksa par dzīvokļa apdrošināšanu?

Samaksu par dzīvokļa apdrošināšanas līgumu veic SIA ‘’Aizdevums.lv’’ saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru un termiņu.

Kad sākas un beidzas dzīvokļa apdrošināšana?

Dzīvokļa apdrošināšana ir spēka no apdrošināšanas līgumā norādītā termiņa sākuma, ja ir samaksāta apdrošināšanas prēmija saskaņā ar līguma kārtību, norādīto termiņu un apmēru. Apdrošināšana nav spēkā vairs pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām vai brīdī, kad tiek pārtraukts apdrošināšanas līgums.

Kā es varu atcelt dzīvokļa apdrošināšanas līgumu?

Dzīvokļa apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot rakstisku pieteikumu SIA "Aizdevums.lv". Zvani uz 1858, lai uzzinātu vairāk.