*Ar dzeltenu atzīmēti obligāti aizpildāmie laukumi!

Aizdevuma forma

Aizņēmēja Galvotāja

Aizņēmēja tips

Fiziska persona Juridiska persona

Informācija par aizdevumu


Ziņas par aizņēmēju


-


Faktiskā dzīvesvietas adreseLV -

Pieraksta vai deklarētā adrese
LV -

KontaktinformācijaDarbavieta

  mēneši
  EUR/mēnesī

Pieteikuma iesniedzēja dzīvesbiedre/s

  mēneši
   EUR/mēnesī

Ziņas par ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvo kopā

1.

  mēneši
   EUR/mēnesī

Kontaktpersona aizņēmēja prombūtnē

(izņemot dzīvesbiedru)


Paša un ģimenes kopējais saistības (banku kredīti, līzingi, citas saistības)

1.

  EUR

Papildus informācija

Lai paātrinātu kredīta pieteikuma izskatīšanu, lūgums, pievienot sekojošus dokumentus

Atļauts augšupielādēt dokumentus PDF / JPG / JPEG / PNG / TIFF formātā, kuru izmērs nepārsniedz 1.5 MB katrs.* Autentificējoties caur savu internetbanku, ar e-parakstu vai e-ID autentifikācijas sertifikātu, Jūs varat iegūt VSAA izziņu elektroniskā formā šeit
Ar šo apstiprinu, ka vēlos saņemt aizdevumu uz SIA “Aizdevums.lv“ piedāvātajiem noteikumiem. Apliecinu, ka visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Parakstot šo pieteikumu, izsaku savu piekrišanu visu pieteikumā norādīto personu datu apstrādei. Apliecinu, ka esmu saņēmis pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu personas datu apstrādei un saglabāšanai, tajā skaitā elektroniski. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām personām, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas Kredītu reģistra, informācija var tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski. Esmu informēts un piekrītu, ka datus apstrādā SIA “Aizdevums.lv”, vien.reģ.Nr.40003468776, juridiskā adrese Rīga, Cēsu iela 31 k-3 vai citas SIA “Aizdevums.lv“ pilnvarotās personas, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām (SIA “Aizdevums.lv“ datu apstrāde ir reģistrēta Datu Valsts inspekcijā. Apstrādes reģistrācijas Nr. 000813). Pieprasītās info nesniegšana tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu neesamība. Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība.


Papildus komentārs (180 simboli):