Pieteikums

Informācija par aizdevumu

Ziņas par aizņēmēju

+371

Faktiskā dzīvesvietas adrese

LV-

Pieraksta vai deklarētā adrese

LV-

Darbavieta

Paša un ģimenes kopējais saistības (banku kredīti, līzingi, citas saistības)

1.
Pievienot
2.

Pievienot
3.
Pievienot
4.

Pievienot
4.

Patiesā labuma guvējs

Datu aizsardzība

Iesniedzot šo pieteikumu, Aizņēmējs piekrīt/nepiekrīt, ka Aizdevējs, saņem informāciju un ziņas, kas par Aizņēmējā ienākumiem, saistībām un parādiem (ja tādi pastāv) tur varētu būt iekļautas, no sekojošām datu bāzēm: SIA „PAUS KONSULTS”, reģistrācijas Nr. 40003352670, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, SIA „Creditreform Latvija”, reģ.Nr.40003255604.

Saziņa

Iesniedzot šo pieteikumu, Aizņēmējs piekrīt/nepiekrīt, ka viņu personas dati tiek izmantoti ar mērķi informēt viņu par aktuālajiem piedāvājumiem – akcijām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm, un neiebilst, ka minētā mērķa sasniegšanai ar viņu sazināsies: