Informācijas saņemšana no parādvēstures datubāzēm

 

Pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas, SIA Aizdevums.lv, reģ.Nr.40003468776, Jūsu kredītspējas vērtēšanai, pieprasīs, saņems un apstrādās informāciju un ziņas, kas par Jums un Jūsu parādiem (ja tādi pastāv) tur varētu būt iekļautas, no šādām parādvēstures datubāzēm: SIA „CREDITREFORM LATVIJA”, reģ.Nr.40003255604. 

NEPIEKRIŠANAS GADĪJUMĀ informāciju un ziņas no attiecīgās datubāzes apņematies saņemt pats un personīgi iesniegt SIA Aizdevums.lv.

Sniedzot piekrišanu informācijas saņemšanai no iepriekš minētajām parādvēstures datubāzēm, Jūsu vietā tās saņems Aizdevums.lv un tā tiks izmantota, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju pirms aizdevuma/galvojuma līguma noslēgšanas. Datu apstrādes (informācijas saņemšanas) juridiskais pamats ir Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts (Jūsu piekrišana). No datubāzēm saņemto personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts (datu apstrāde ir vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas), c) apakšpunkts (datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta ceturtās 1 un ceturtās 4 daļas) un Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts (datu apstrāde ir vajadzīga Aizdevums.lv leģitīmo interešu ievērošanai – personas kredītspējas novērtēšanai).