Kādi ir apdrošināšanas izņēmumi?

Aizdevums.lv sadarbībā ar apdrošināšanas akciju sabiedrību "BALTA" bez maksas piedāvā noteiktus apdrošināšanas veidus šādiem pakalpojumiem:

Lai Jūs būtu pilnībā informēts par priekšnoteikumiem, kādiem ir jāiestājas, lai būtu konstatējams apdrošināšanas gadījums, aicinām rūpīgi iepazīties ar AAS „BALTA” kredītmaksājumu apdrošināšanas noteikumiem  Nr.1501.02, kas pieejami www.aizdevums.lv.

Katram apdrošinātajam riskam atlīdzības saņemšanas priekšnoteikumi ir atšķirīgi, tāpat minētie noteikumi satur atsevišķus izņēmumus un atrunas.

Lūdzam atbildīgi izpildīt noteikumos minētos pienākumus un precīzi sekot paredzētajai kārtībai. Jebkuru neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie AAS „BALTA” atlīdzību speciālistiem.