Kādi ir MIKROKASKO izņēmumi?

Izņēmumi:

  • automašīna neatbilst ceļu satiksmes noteikumu normām;
  • automašīnu vada persona, kurai nav tiesības vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli;
  • automašīna tiek lietota teritorijā, kas nav paredzēta ceļu satiksmei;
  • bojājumi, kas ir radušies ārpus CSNg un nav tiešā cēloņsakarībā ar CSNg.
APDROŠINĀJUMA SUMMA
Apdrošinājuma ņēmēja (AIZDEVUMS.LV) noteiktā naudas summa, par kuru automašīna ir apdrošināta, ņemot vērā zemapdrošināšanas un virsapdrošināšanas nosacījumus.
 
Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa ir mazāka par automašīnas tirgus vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Gadījumā, ja automašīna apdrošināta zem tās tirgus vērtības, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tādā pašā attiecībā no zaudējuma summas, kādā attiecībā automašīna apdrošināta pret tās tirgus vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.
 
Virsapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa pārsniedz automašīnas tirgus vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Gadījumā, ja automašīna apdrošināta virs tās tirgus vērtības, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kas nepārsniedz zaudējuma summu.
Klienta paša risks zādzības vai pilnīgas bojāejas gadījumā ir 10% no automašīnas tirgus vērtības.