Konkurss: Minox!

Lai iegūtu naudas balvu 35.00 EUR, ir jāizpilda sekojošie noteikumi: Konkursa Noteikumi.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎