Kredītmaksājuma apdrošināšana

Lai Jūs būtu pilnībā informēts par priekšnoteikumiem, kādiem ir jāiestājas, lai būtu konstatējams apdrošināšanas gadījums, aicinām rūpīgi iepazīties ar AAS „Balta” kredītmaksājumu apdrošināšanas noteikumiem Nr.1501.02 un Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu Nr.1501.02