Kredītmaksājuma apdrošināšana

Lai Jūs būtu pilnībā informēts par priekšnoteikumiem, kādiem ir jāiestājas, lai būtu konstatējams apdrošināšanas gadījums, aicinām rūpīgi iepazīties ar AAS „Balta” kredītmaksājumu apdrošināšanas noteikumiem Nr.1501.02.