Kredītspējas pārbaude

Aizdevums.lv saņems un apstrādās informāciju un ziņas, kas par Jūsu ienākumiem, saistībām un parādiem (ja tādi pastāv) tur varētu būt iekļautas, Jūsu kredītspējas vērtēšanai no šādām parādvēstures datubāzēm: SIA „PAUS KONSULTS”, reģ.Nr.40003352670, SIA „CREDITREFORM LATVIJA”, reģ.Nr.40003255604.

 

NEPIEKRIŠANAS GADĪJUMĀ informāciju un ziņas no attiecīgās datubāzes apņematies saņemt pats un personīgi iesniegt Aizdevums.lv.

 

Sniedzot piekrišanu informācijas pārbaudei, informāciju no datubāzes (-ēm) Jūsu vietā saņems Aizdevums.lv un tā tiks izmantota, lai izvērtētu Jūsu kredītspēju pirms aizdevuma/galvojuma līguma noslēgšanas. Datu apstrādes (informācijas saņemšanas fakta) juridiskais pamats ir Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts (Jūsu piekrišana). No datubāzēm saņemto personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts (datu apstrāde ir vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas), c) apakšpunkts (datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.panta ceturtās 1 un ceturtās 4 daļas) un Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts (datu apstrāde ir vajadzīga Aizdevums.lv leģitīmo interešu ievērošanai – personas kredītspējas novērtēšanai).