Konkurss! Svinam kopā!

Apmeklē Aizdevums.lv facebook lapu, komentārā atzīmē draugu, kas tāpat kā Aizdevums.lv, dzimšanas dienu svin novembrī un laimē 50 EUR! Svinēsim kopā!

Konkursa noteikumi.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎