Mārketinga piedāvājumi

Aizdevums.lv apstrādās Jūsu personas datus ar mērķi informēt Jūs par Aizdevums.lv un tā sadarbības partneru aktuālajiem mārketinga piedāvājumiem, t.sk., bet ne tikai, akcijām, konkursiem, loterijām, aptaujām, jaunumiem un citām mārketinga aktivitātēm.

Piekrišanu saņemt Aizdevums.lv un/vai tā sadarbības partneru mārketinga piedāvājumus var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: aizdevums@aizdevums.lv, vai zvanot pa tālr. Nr.67270200.

 

Ar piekrišanas sniegšanu, apliecinājāt, ka savus personas datus šim nolūkam sniedzat brīvi un apzināti, ka šāds pienākums nav noteikts ar likumu, līgumu vai citā veidā. Gadījumā, ja nepiekritīsiet sniegt savus personas datus šim nolūkam vai vēlēsieties atsaukt savu piekrišanu, tas neietekmēs Jūsu tiesības saņemt standarta piedāvājumus un pakalpojumus, kādus attiecīgajā brīdī piedāvā Aizdevums.lv. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgas datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts (Jūsu piekrišana). Papildu informācija par personas datu apstrādi https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika. Vispārīgā informāciju par datu apstrādi aizdevuma pieteikumam: Aizdevums.lv apstrādās Jūsu personas datus, kas ir norādīti aizdevuma pieteikumā, kuru sniegšana ir priekšnoteikums tam, lai Aizdevums.lv varētu veikt aizdevuma pieteikuma apstrādi, izvērtēt Jūsu kredītspēju un noslēgt aizdevuma/galvojuma līgumu ar Jums, (t.sk., atbilstoši Kredītinformācijas biroju likumam un Kredītu reģistra likumam, pieprasot un saņemot no AS „Kredītinformācijas Birojs”, reģ.Nr.40103673493, AS „CREFO Birojs”, reģ.Nr.40103947718, Latvijas Bankas Kredītu reģistra datubāzēm ziņas un kredītinformāciju, kas par Jūsu ienākumiem, saistībām, parādiem (ja tādi pastāv) u.tml. tur varētu būt iekļautas), izpildītu klienta izpētes pienākumu saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTFN likums) . Apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts – līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde , c) un f) apakšpunkti – Aizdevums.lv pienākumu izpilde un likumiskās intereses (aizņēmēja/galvotāja maksātspējas vērtēšanas pienākums un kredītspējas pārbaude). Papildu informācija par personas datu apstrādi https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika.

 

 

Vispārīgā informāciju par datu apstrādi aizdevuma pieteikumam:

Aizdevums.lv apstrādās Jūsu personas datus, kas ir norādīti aizdevuma pieteikumā, kuru sniegšana ir priekšnoteikums tam, lai Aizdevums.lv varētu veikt aizdevuma pieteikuma apstrādi, izvērtēt Jūsu kredītspēju un noslēgt aizdevuma/galvojuma līgumu ar Jums, (t.sk., atbilstoši Kredītinformācijas biroju likumam un Kredītu reģistra likumam, pieprasot un saņemot no AS „Kredītinformācijas Birojs”, reģ.Nr.40103673493, AS „CREFO Birojs”, reģ.Nr.40103947718, Latvijas Bankas Kredītu reģistra datubāzēm ziņas un kredītinformāciju, kas par Jūsu ienākumiem, saistībām, parādiem (ja tādi pastāv) u.tml. tur varētu būt iekļautas), izpildītu klienta izpētes pienākumu saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – NILLTFN likums) . Apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts – līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde , c) un f) apakšpunkti – Aizdevums.lv pienākumu izpilde un likumiskās intereses (aizņēmēja/galvotāja maksātspējas vērtēšanas pienākums un kredītspējas pārbaude). Papildu informācija par personas datu apstrādi https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika