Šis ir obligāti aizpildāms lauks

Aizdevuma forma

Aizņēmēja tips

Informācija par aizdevumu

(summas ievadīt tikai veselos EUR, bez centiem un decimālpunkta)
?
No 300 līdz 15000
No 100 līdz 15000
?
No 100 līdz 5000. Ja preces cena pārsniedz EUR 1400, aizdevums nevar pārsniegt 90% no preces cenas.
No 100 līdz 5000. Ja preces cena pārsniedz EUR 1400, aizdevums nevar pārsniegt 90% no preces cenas.
Lai saņemtu kredītu, pieteikuma beigās, lūdzu, pievienojiet bankas konta izrakstu
?
No 300 līdz 5000
No 100 līdz 15 000
?
No 1000 līdz 15 000. Kredītu termiņam 72 un 84 mēneši izsniedzam tikai gadījumos, ja kredīta summa pārsniedz 6000.01 eiro.
No 700 līdz 15 000. Kredītu termiņam 72 un 84 mēneši izsniedzam tikai gadījumos, ja kredīta summa pārsniedz 6000.01 eiro.

Informācija par aizņēmēju

Ziņas par galvotāju

"Latvijas Pasts adrešu API" pašlaik nav pieejams. Lūdzu, ievadiet adresi manuāli vai mēģiniet pārlādēt lapu.

Patiesā labuma guvējs

Vai aizdevumu ņemat sev?

Politiski nozīmīgas personas iesniegums

Papildus informācija

Lai paātrinātu pieteikuma izskatīšanu, lūdzu pievienojiet bankas konta izrakstu par pēdējiem 3 mēnešiem, kā arī VSAA izziņu par pēdējiem 6 mēnešiem.

Pievienot pielikumu

Apliecinājums

Ar šo apstiprinu, ka vēlos saņemt aizdevumu uz SIA AIZDEVUMS.LV piedāvātajiem noteikumiem. Apliecinu, ka visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Parakstot šo pieteikumu, izsaku savu piekrišanu visu pieteikumā norādīto un iesniegto personu datu, t.sk. sensitīvo (ja tādi iesniegti), apstrādei, ar mērķi izvērtēt manu kredītspēju un veidot manu kredītinformāciju. Apliecinu, ka esmu saņēmis pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu personas datu apstrādei, tajā skaitā elektroniski; visas pieteikumā norādītās personas ir pilnvarojušas mani viņu vārdā dot piekrišanu viņu personas datu apstrādei. Apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu aizdevuma saņemšanai man var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 210.panta un man būs jāatlīdzina visi SIA Aizdevums.lv zaudējumi, kas radušies nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas rezultātā. Piekrītu, ka ar līguma noslēgšanu un ar līguma izpildi saistītas telefona sarunas var tikt ierakstītas. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām personām, kā arī piekrītu, ka var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas Bankas Kredītu reģistra un kredītinformācija no SIA Kredītinformācijas birojs, reģ.nr.40103673493, AS Crefo Birojs, reģ.nr.40103947718, SIA Creditrefom Latvija, reģ.nr.40003255604, SIA Paus Konsults, reģ.nr.40003352670. Informācija var tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski. Esmu informēts un piekrītu, ka datus apstrādā SIA Aizdevums.lv, reģ.Nr.40003468776, juridiskā adrese Cēsu iela 31, k.3, RĪGA, LV-1012, vai tās tiesību un saistību pārņēmējs, vai citas SIA Aizdevums.lv pilnvarotas personas atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām (SIA Aizdevums.lv datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, apstrādes reģ.Nr.000813). Pieteikumā pieprasītās informācijas neuzrādīšanas gadījumā tā tiek uzskatīta par neesošu vai noliedzošu.

Lai pabeigtu pieteikumu, lūdzu identificēties:


Lai pieteikumu varētu izskatīt, Jums ir jāapstiprina sava identitāte vienā no piedāvātajiem veidiem. Ja tas netiks izdarīts 7 dienu laikā, Jūsu pieteikums tiks dzēsts.

Identifikācijai varat izmantot kādu no internetbankām vai patstāvīgi veikt 1 centa (0.01 EUR) pārskaitījumu uz norādīto SIA Aizdevums.lv kontu.


Veikt identifikāciju

Izvēlieties identifikācijas veidu

Ar internetbanku
Ar 1 centa maksājumu

Jūsu maksājuma dati

Saņēmējs
Aizdevums.lv, SIA
Konta Nr.
LV88HABA0551023964708
Summa (EUR)
0.01
Maksājuma mērķis
Apstiprinu identifikāciju WEB pieteikumam Nr. [Web ID]

* Maksājumā obligāti jānorāda pieteikuma numurs. Jūsu pieteikums tiks izskatīts pēc pārskaitījuma veikšanas un viena centa saņemšanas SIA Aizdevums.lv kontā. Ja aizņēmējs ir juridiska persona, maksājums jāveic no juridiskās personas konta!

ATVĒRT IZVĒLĒTO INTERNETBANKU

Jūsu maksājuma dati

Saņēmējs
Aizdevums.lv
Konta Nr.
LV88HABA0551023964708
Summa (EUR)
0.01
Maksājuma mērķis
Apstiprinu identifikāciju WEB pieteikumam Nr. [Web ID]

* Maksājumā obligāti jānorāda pieteikuma numurs. Jūsu pieteikums tiks izskatīts pēc pārskaitījuma veikšanas un viena centa saņemšanas SIA Aizdevums.lv kontā. Ja aizņēmējs ir juridiska persona, maksājums jāveic no juridiskās personas konta!

ATVĒRT IZVĒLĒTO INTERNETBANKU

Jūsu maksājuma dati

Saņēmējs
Aizdevums.lv
Konta Nr.
LV88HABA0551023964708
Summa (EUR)
0.01
Maksājuma mērķis
Apstiprinu identifikāciju WEB pieteikumam Nr. [Web ID]

* Maksājumā obligāti jānorāda pieteikuma numurs. Jūsu pieteikums tiks izskatīts pēc pārskaitījuma veikšanas un viena centa saņemšanas SIA Aizdevums.lv kontā. Ja aizņēmējs ir juridiska persona, maksājums jāveic no juridiskās personas konta!

ATVĒRT IZVĒLĒTO INTERNETBANKU

Jūsu maksājuma dati

Saņēmējs
Aizdevums.lv
Konta Nr.
LV88HABA0551023964708
Summa (EUR)
0.01
Maksājuma mērķis
Apstiprinu identifikāciju WEB pieteikumam Nr. [Web ID]

* Maksājumā obligāti jānorāda pieteikuma numurs. Jūsu pieteikums tiks izskatīts pēc pārskaitījuma veikšanas un viena centa saņemšanas SIA Aizdevums.lv kontā. Ja aizņēmējs ir juridiska persona, maksājums jāveic no juridiskās personas konta!

ATVĒRT IZVĒLĒTO INTERNETBANKU

Ar (*) atzīmēti obligāti aizpildāmie lauki

Lai turpinātu, izvēlieties vienu no atbildēm:

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu,

ka, piesakoties aizdevumam elektroniski mājaslapā www.aizdevums.lv un daļēji aizpildot elektronisko pieteikumu, sniegtā informācija un personas dati tiks apstrādāti mārketinga nolūkos, t. sk. ar mērķi sazināties ar mani individuāli un piedāvāt SIA AIZDEVUMS.LV sniegtos pakalpojumus. Pārzinis: SIA AIZDEVUMS.LV, reģ. Nr. 40003468776, juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-3/4, Rīga, LV - 1012, e-pasta adrese: aizdevums@aizdevums.lv, tālruņa Nr. 1858.


Pēc pieteikuma pabeigšanas un nosūtīšanas, Aizdevums.lv darbinieks tuvākajā laikā ar Jums sazināsies un informēs par kredītu izskatīšanas nodaļas lēmumu. Izvērtējot Jūsu iesniegto informāciju, var tikt pieprasīta papildus informācija (izziņa no darba vietas, konta izdruka vai cita informācija) un/vai pieprasīts galvotājs.

Līguma parakstīšana notiks Aizdevums.lv nodaļās, pie Aizdevums.lv sadarbības partneriem to tirdzniecības vietās, vai nosūtot Jums ar kurjeru. Pirms līguma parakstīšanas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).

Papildus informācijai zvaniet pa tālruni: 1858

Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu.
Paldies, Jūsu kredīta pieteikums ir nosūtīts!
Mūsu speciālists ar Jums sazināsies tuvākajā laikā.
Pēc Jūsu šobrīd norādītās informācijas Jūs varat pretendēt uz VIP klienta statusu.

Jūsu ieguvumi:
- Lielāks limits aizdevumam – līdz 20 000 EUR
- Garāks atmaksas termiņš – līdz 7 gadiem
- Personīgais finanšu konsultants
- Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise dāvanā
- Citi individuālie piedāvājumi

Ja vēlaties pieteikties VIP klienta statusam, spiediet PIETEIKTIES. Pēc pogas nospiešanas Jūs nonāksiet pirmajā pieteikuma solī, kur varēsiet turpināt pieteikuma aizpildīšanu.
Lai turpinātu bez pieteikšanās VIP - spiediet ATCELT
Lai pieteikumu nosūtītu izskatīšanai, Jums pirmajā izvēlnē ir jāatzīmē "piekrītu". Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām SIA Aizdevums.lv ir jāizvērtē Jūsu kredītspēja, pamatojoties uz pilnvērtīgu informāciju, tajā skaitā, pieprasot to no atbilstoši normatīvajiem aktiem izveidotām datubāzēm.
Paldies, identifikācija veikta!
Mūsu speciālists ar Jums sazināsies tuvākajā laikā.
Aizdevumu varam piešķirt tikai personām ar pastāvīgu darbavietu.
Lai pieteiktos Auto kredītam, lūdzu pievienojiet bankas konta izrakstu!
Lai saņemtu aizdevumu, Jūsu mēneša ienākumiem jābūt vismaz 200 EUR.

Radušies jautājumi?

Sazinies ar mums