• Bullets testing

Te ir default bullets:

  • Bezdarbs. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku laika periodā, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, aizņēmēja vietā veiks ikmēneša maksājumus, bet ne vairāk kā 150 EUR mēnesī.
  • Pārejoša darbnespēja. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku laika periodā, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, aizņēmēja vietā veiks ikmēneša maksājumus, bet ne vairāk kā 150 EUR mēnesī.
  • Nelaimes gadījuma rezultātā – nāve vai invaliditāte. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku aizņēmēja vietā veiks visas neatmaksātās aizdevuma pamatsummas samaksu kopā ar procentiem un aizdevuma apkalpošanas maksu, kas aprēķināti uz nelaimes gadījuma brīdi, ar nosacījumu, ka kopējā summa nepārsniedz 4500 EUR.
  • Jāņem vērā:
  • Nogaidīšanas periods ir 30 dienas kopš kreditēšanas līguma vai vienošanās (par ikmēneša atmaksājamās summas palielināšanu) noslēgšanas dienas, kura laikā nav iespējama apdrošināšanas gadījumu pieteikšana.

 

Te ir bulets izmantojot stilu:

Bezdarbs. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku laika periodā, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, aizņēmēja vietā veiks ikmēneša maksājumus, bet ne vairāk kā 150 EUR mēnesī.
Pārejoša darbnespēja. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku laika periodā, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, aizņēmēja vietā veiks ikmēneša maksājumus, bet ne vairāk kā 150 EUR mēnesī.
Nelaimes gadījuma rezultātā – nāve vai invaliditāte. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku aizņēmēja vietā veiks visas neatmaksātās aizdevuma pamatsummas samaksu kopā ar procentiem un aizdevuma apkalpošanas maksu, kas aprēķināti uz nelaimes gadījuma brīdi, ar nosacījumu, ka kopējā summa nepārsniedz 4500 EUR.
Jāņem vērā:
Nogaidīšanas periods ir 30 dienas kopš kreditēšanas līguma vai vienošanās (par ikmēneša atmaksājamās summas palielināšanu) noslēgšanas dienas, kura laikā nav iespējama apdrošināšanas gadījumu pieteikšana.