Transporta apdrošināšana

Lai Jūs būtu pilnībā informēts par priekšnoteikumiem, kādiem ir jāiestājas, lai būtu konstatējams apdrošināšanas gadījums, aicinām rūpīgi iepazīties ar AAS „Balta” sauszemes transporta apdrošināšanas noteikumiem Nr.2101.A02 un Apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu Nr.2101.A02