Pārkreditācija ir rīks Tavas labklājības uzlabošanai: kā un kāpēc apvienot kredītus vienā?

Pārkreditācija ir rīks Tavas labklājības uzlabošanai

Vairumam cilvēku vismaz reizi dzīvē rodas vajadzība aizņemties naudu – no ģimenes, draugiem  vai kredītiestādēm. Atbildīga aizņemšanās nav nosodāma, tomēr ikvienam, kurš izmanto aizņēmuma iespēju, būtu nepieciešams izsvērt savas spējas to atdot, kā arī jau laikus iepazīties ar veidiem, kā to atdot sev un aizdevējam ērtā veidā. Kredītu pārkreditācija ir viens no procesiem, kas to palīdz izdarīt. 

Ir dažādi iemesli, kā ietekmē cilvēki aizņemas naudu – vēlmes, vajadzības un iespējas kļūst citādākas ekonomiskās situācijas vai sabiedrības attīstības virziena maiņas dēļ, kā arī personīgu iemeslu veidotos apstākļos. Mūsdienās ir pieejami dažādi rīki, kas ļauj uzlabot teju ikviena labklājību, taču ne vienmēr esam informēti par to, kā tos izmantot. Viens no šiem rīkiem, kas pieejams tiem, kam ir aktīvas kredītsaistības, ir kredītu pārkreditācija – vairāku kredītu apvienošana. Tas, kā to pielietot savā labā, ir aktuāls jautājums ikvienam kredītņēmējam, jo sevišķi, ja ir vairāki aizdevumi dažādu kreditoru pārraudzībā. Par to, kam ir izdevīgi, kā to ieteicams darīt un kas vispār ir pārkreditācija jeb refinasēšana, skaidrosim šajā rakstā.

Kas ir pārkreditācija jeb kredītu apvienošana? 
Kredītu apvienošanas procesa norise 
Vai kredītu apvienošana ir izdevīga? 
Pārkreditācija bez ķīlas – vai iespējama?

Kas ir pārkreditācija jeb kredītu apvienošana? 

Saistību refinasēšana, konkrētāk, ir finanšu stratēģija cilvēkiem ar kredītsaistībām. Plašāk zināma kā parkreditācija, tā sniedz iespēju, piemēram, mainīt kreditoru vai pārskatīt esošo kredītsaistību termiņus, taču biežāk to izmanto vairāku aizdevumu vai kredītu apvienošanai vienā. Ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas izmantot šo finanšu rīku, tāpēc vērtīgi iepazīties ar iespējām, ko tas paver. Refinansēšanas procesa galvenais mērķis ir samazināt kredītņēmēja ikmēneša maksājumu, taču tādējādi bieži iespējams arī kredītsaistību atmaksas procesu padarīt ērtāku, kā arī pārskatīt kreditora noteikto procentu likmi. Aizdevēju piedāvātās pārkreditācijas iespējas ļauj arī izvairīties no paredzamiem maksājumu kavējumiem, kas ir būtiski gan to izsniedzējiem, gan ņēmējiem.

Pārkreditācijai ir vairāki veidi, ko izmanto atšķirībā no vajadzībām. Iespējams pārkreditēt vienu aizņēmumu, piemēram, patēriņa kredītu vai aizdevumu auto iegādei, pārskatot procentu maksājumu vai termiņu, gadījumos, ja mainījušies ekonomiskie apstākļi vai kritušās fiksētās procentu likmes tirgū. To iespējams veikt arī gadījumos, kad paredzamas grūtības veikt ikmēneša maksājumus, taču būtiski uzsākt  pārkreditācijas procesu pirms tās radušās. Tāpat iespējams refinansēt esošo aizņēmumu pie cita aizdevēja. Ja klients tādu vai citādu iemeslu dēļ nav apmierināts esošo kreditoru, ikvienam ir iespējas meklēt citu aizdevēju, kas segtu esošās saistības, izsniedzot jaunu aizdevumu to izpildei. Vairāku kredītu apvienošana ne vien palīdz izvairīties no kredītmaksājumu kavējumiem, bet arī vienlaikus sniedz iespēju optimizēt atmaksas procesu. 

Aizdevums.lv Pārkreditācija līdz 15 000 EUR

Kredītu apvienošanas procesa norise 

Kredītu apvienošana ir īpaši izdevīga gadījumā, ja esat saņēmuši vairākus kredītus ar augstu procentu likmi. Šajā procesā klients saņem jaunu kredītu, kas sedz iepriekšējos, kā arī tiek pārskatīti aizdevuma nosacījumi un termiņi. Ja paredzi grūtības atmaksāt vienu vai vairākus no esošajiem kredītiem, kredītu apvienošana ir viens no labākajiem rīkiem, kas ļauj tās risināt. Veiksmīgai aizdevumu apvienošanas procesa norisei visbiežāk ir četri posmi: 

  1. Izpēte un plānošana. Lai uzsāktu aizdevumu apvienošanas procesu, būtiski iepazīties ar esošo aizdevumu nosacījumiem, ieskaitot procentu likmes, atmaksas termiņus un kopējo mēneša maksājumu apjomu. Izvērtējot šos nosacījumus, iespējams saprast, vai konkrētajā situācijā kredītu apvienošana ir nepieciešama.
  2. Kredīta piedāvājumu atlase. Nonākot pie secinājuma, ka pārkreditācija ir izdevīga konkrētajā gadījumā, nepieciešams izvērtēt vairākus aizdevumu piedāvājumus, lai atlasītu sev izdevīgāko. Te jāņem vērā individuālas vajadzības, kā, piemēram, termiņu pārskatīšana vai procentu likmes samazināšana.
  3. Pieteikšanās jaunam aizdevumam. Kad ir izvēlēts visatbilstošākais piedāvājums, jāiesniedz pieteikums, kuru izvērtēs kreditors. Ja kredītiestāde lemj par labu jaunam aizdevumam, ar to tiek segtas esošās kredītsaistības, tādējādi vienkāršojot aizdevumu pārvaldību.
  4. Turpmāko maksājumu regulāra veikšana. Kad kredītu apvienošana ir veiksmīgi veikta, kredītņēmējam jāveic regulāri maksājumi, lai pildītu jaunā aizdevuma nosacījumus un izvairītos no riska sabojāt savu kredītvēsturi.

Vai kredītu apvienošana ir izdevīga? 

Ir vairāki faktori, kas jāņem vērā, izsverot kredītu apvienošanas nepieciešamību un lietderību katrā individuālajā gadījumā. Ja vēlies izvērtēt vai šī iespēja ir piemērojama Tavai situācijai, jāsaprot, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, kādas ir Tavas spējas pārvaldīt savas finanses, kā arī no tā, kādi ir Tavi finansiālie mērķi. Tāpat, pirms izvēlēties apvienot savus kredītus, svarīgi izpētīt arī citus veidus, kā samazināt savu parādu apjomu, piemēram, veikt pārdomātu budžeta plānošanu, izmaksu samazināšanu vai meklēt iespējas gūt papildus ienākumus. Ir gadījumi, kuros šīs metodes var izrādīties pietiekami efektīvas konkrētu finansiālo mērķu sasniegšanai. 

Lielā daļā gadījumu, kredītu apvienošana tiek izmantota atmaksas procesa vienkāršošanai. Ja šis ir Tavs mērķis, interesējoties par kredītu apvienošanas iespējām, iesakām ņemt vērā arī dažus citus aspektus, kas palīdzēs izlemt vai šis process ir izdevīgs tieši Tavā situācijā. Iespēja samazināt kredītmaksājumu procentu likmi, atteikties no dažādu komisijas maksu maksāšanas un atmaksas termiņu pielāgošana savām finansialājām vajadzībām noteikti būtu iemesls nosvērties par labu kredītu apvienošanai. Savukārt situācijā, kad esi saņēmis vairākus aizdevumus un nākotnē plānojat aizņemties vēl, jāizsver, kādu ietekmi uz Tavu kredītvērsturi atstās jauna aizdevuma saņemšana. Tāpat jārēķinās ar iespējamām izmaksām, kas var rasties, atmaksājot iepriekšējās kredītsaistības pirms laika.

Kredītu apvienošana ir īpaši izdevīga gadījumā, ja esat saņēmuši vairākus kredītus ar augstu procentu likmi.

Pārkreditācija bez ķīlas – vai iespējama? 

Kā zināms ir vairāki aizdevumu veidi, kurus kreditori pieprasa nodrošināt ar ķīlu. Arī šādā gadījumā ir iespējama kredītu apvienošana, taču šis process ir sarežģītāks, kā tas būtu, piemēram, apvienojot patēriņa kredītus, kas nav nodrošināti ar ķīlu. Šādā situācijā viss ir atkarīgs no Tavām finansiālajām iespējām atmaksāt ar ķīlu nodrošināto kredītu, kā arī tiek pētīta kredītvēsture šo iespēju izsvēršanai. Apvienojot kredītus, kas nodrošināti ar ķīlu, ir svarīga ne tikai Tava spēja atmaksāt aizdevumu, bet arī ķīlas pašreizējā tirgus vērtība. Ja tiek apvienoti kredīti ar ķīļu un mainīts arī kreditētājs, ir jārēķinās ar papildus izmaksām, kas saistītas, piemēram,  ar ķīlas vērtības noteikšanu vai pārreģistrāciju (piemēram, nekustamā īpašuma ķīlas tiesību pārreģistrāciju). Visbiežāk tiek apvienoti kredīti bez nodrošinājuma vai saistības, kurām nav papildus nodrošinājums, tādējādi vienkāršojot atmaksas procesu, kā arī pielāgojot atmaksas nosacījumus savām tā brīža finansiālajām iespējām. Tas ļauj noteikt tādu kredīta termiņu un atmaksas nosacījumus, kas ir piemēroti tā brīža finansiālajām iespējām, kā arī vienkāršo atmaksu – vairāku maksājumu par dažādiem kredītiem vietā veikt tikai vienu maksājumu.

Vēl sarežģītāk ir apvienot vairākus aizdevumus, no kuriem pilnīgi visi ir nodrošināti ar ķīlu. Ja Tava finansiālā situācija ir strauji uzlabojusies, ir iespējams saņemt lielāku aizdevumu saistību segšanai, vai veikt ķīlas maiņu. Tiesa gan, jāņem vērā, ka šim procesam jābūt atbalstītam un izsvērtam no visu iesaistīto pušu viedokļa – aizdevējam ir jāpiekrīt jauniem nosacījumiem, kas praksē nav tik vienkārši panākams, jārēķinās ar papildus izmaksām. Pie strauja kapitāla pieauguma, drīzākais, saistību refinansēšana nebūs tik izdevīga – izdevīgākais šādā situācijā ir vai nu saglabāt esošos atmaksas nosacījumus un turpināt norēķināties katru mēnesi kā ierasts, vai atmaksāt visu aizdevumu pirms termiņa. Vienojoties ar aizdevēju var būt iespējams arī saīsināt kredīta atmaksas termiņu, taču šādā gadījumā kreditors var vēlēties saņemt augstāku procentu likmi. 

Ikvienam, kas plāno aizņemties lielāku vai mazāku naudas summu, nepieciešams ievērot atbildīgas aizņemšanās principus – rūpīgu plānošanu un mērķtiecīgu aizdevuma atmaksu. To ievērošana nodrošina finansiālu stabilitāti ilgtermiņā, arī tad, ja izmantots vairāk kā viens aizdevums, bet papildus tam vērtīgi iepazīties ar tādiem finanšu rīkiem kā kredītu refinansēšana un to, kā ar tiem iespējams uzlabot Tavu labklājību. Ņemot vērā, ka tādējādi iespējams novērst pārmērīgu parāda uzkrāšanos, ikvienam vērts pārskatīt savu kredītsaistību nosacījumus un iespējas veikt pārkreditāciju savas labklājības labā.

Aizdevums.lv piedāvā patēriņa kredītu no 300€ līdz 15 000€ ar atmaksas termiņu no 6 līdz 84 mēnešiem.
Reprezentatīvais piemērs: Aizdevuma summa 1500 EUR, atmaksas termiņš 24 mēneši. Komisijas maksa par līguma noformēšanu 75.00 EUR. Fiksētā aizņēmuma likme 12.72% gadā (1.06% mēnesī). Kopējā atmaksas summa 1827.36 EUR. Ikmēneša apkalpošanas maksa 1.90 EUR. Ikmēneša maksājums 76.15 EUR. GPL 21.61%.