Kādām personām Aizdevums.lv izsniedz aizdevumus?

Fiziskām personām:

 • Aizņēmējam ir jābūt vismaz 22 gadus vecam.
 • Aizdevumu var saņemt arī pensionēšanās vecumu sasniegušas personas.
 • Nepieciešami oficiāli, pierādāmi, regulāri ienākumi.
 • Aizdevums.lv izvērtē pieteikuma iesniedzēja kredītvēsturi un maksātspēju, ņemot vērā esošās saistības un ienākumus.
 • Darba stāžs pēdējā darba vietā nedrīkst būt mazāks par 3 mēnešiem.
 • Pieteikties aizdevumam var, aizpildot pieteikuma anketu Aizdevums.lv mājaslapā www.aizdevums.lv vai kādā no Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļām Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Tukumā un Ventspilī.

Juridiskām personām:

 • Juridiskai personai jābūt Latvijas rezidentam.
 • Juridiskai personai jābūt veikušai aktīvu saimniecisko darbību vismaz pēdējos 6 mēnešus.
 • Vienam vai vairākiem juridiskās personas īpašniekiem, kam pieder lielākā uzņēmuma akciju daļa, ir jāgarantē kredīts kā privātpersonām. Galvotājam jāatbilst visām Sabiedrības prasībām, kas attiecināmas uz fizisko personu.
 • Juridiskās personas naudas plūsmai un saimnieciskajai darbībai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu kredītsaistību izpildi.
 • Uzņēmumam jābūt labai kredītvēsturei.

Kādiem jābūt ienākumiem, lai kļūtu par Aizdevums.lv klientu?

 • Tas ir atkarīgs no nepieciešamās aizdevuma summas un termiņa, kā arī no esošā brīža saistībām attiecībā pret ienākumiem.
 • Aizdevums.lv, izvērtējot aizdevuma piešķiršanu, ņem vērā oficiālus, regulārus un pierādāmus ienākumus, kā arī esošās saistības un kredītvēsturi. Aizņēmējam ir jāaizpilda aizdevuma pieteikums, lai uzzinātu par iespējām aizņemties.

Kādi ir aizdevuma veidi, ar ko tie atšķiras?

Naudas aizdevums

 • Aizdevums.lv piedāvā Naudas aizdevumu gan ikdienas vajadzībām, gan lielāku plānu realizēšanai, pārskaitot naudu uz aizņēmēja norādīto kredītiestādes kontu.
 • Aizdevums.lv izsniedz naudas aizdevumus no 300 EUR līdz 7500 EUR.
 • Aizdevuma atmaksas termiņu ir iespējams izvēlēties: 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54  un 60 mēneši.
 • Naudas aizdevuma saņemšanai var pieteikties telefoniski, tiešsaistē Aizdevums.lv mājaslapā www.aizdevums.lv un Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļās Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Tukumā un Ventspilī.
 • Slēdzot līgumu klātienē, klients var izvēlēties atlikto maksājumu - ņemt aizdevumu tūlīt, bet sākt atmaksu pēc 3 mēnešiem.
 • PRĀTĪGAIS naudas aizdevums ar apdrošinātu kredītmaksājumu, ņemot Naudas aizdevumu uz 12 mēnešiem:

 

 

AUTO 30

AUTO 30 ir īpašs naudas aizdevuma piedāvājums transportlīdzekļa iegādei

 • 30 dienu laikā no aizdevuma izsniegšanas jāiegādājas transportlīdzeklis, jāreģistrē uz aizņēmēja vārda un 15 dienu laikā jāiesniedz Aizdevums.lv transportlīdzekļa tehniskās pases kopija, elektroniski nosūtot uz auto@aizdevums.lv vai iesniedzot Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļā.
 • Gadījumā, ja tehniskās pases kopija netiek atsūtīta 45 dienu laikā pēc aizdevuma izsniegšanas, var tikt paaugstināta procentu likme.
 • Pārdot vai dāvināt iegādāto transportlīdzekli ir atļauts ar Aizdevums.lv rakstisku piekrišanu.
 • Ja automašīnas pilna masa ir līdz 3500 kg un aizņēmuma summa ir sākot no 3000 EUR, Aizdevums.lv sadarbībā ar AAS BALTA dāvina MIKROKASKO uz gadu.
 • Aizdevums precēm un pakalpojumiem

Preču iegādei - sadzīves tehnikas, elektropreču, datortehnikas, mobilo telefonu, mēbeļu, celtniecības materiālu, sporta, atpūtas u.c. preču iegādei

Pakalpojumu izmantošanai - augstskolu mācību maksas, kursu, autovadīšanas mācību maksas, medicīnas u.c. pakalpojumu apmaksai

 • Aizdevums preču un pakalpojumu iegādei no 100 EUR līdz 5000 EUR.
 • Aizdevuma atmaksas termiņš: 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 mēneši.
 • Ja aizdevuma summa pārsniedz 1400 EUR, tad ir nepieciešama pirmā iemaksa vismaz 10% apmērā no preces cenas.
 • Atsevišķās kampaņās iespējams izvēlēties arī atlikto maksājumu.
 • Aizdevumam var pieteikties telefoniski, tiešsaistē Aizdevums.lv mājaslapā www.aizdevums.lv, Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļās Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē, Tukumā un Ventspilī, kā arī pie Aizdevums.lv sadarbības partneriem.

 

Kas ir kredītmaksājumu apdrošināšana Naudas aizdevumiem?

Sadarbībā ar AAS BALTA Aizdevums.lv piedāvā kredītmaksājumu apdrošināšanu naudas aizdevumiem. Tas ir bezmaksas apdrošināšanas pakalpojums Aizdevums.lv klientiem līdz 61 gada vecumam ar iespēju nodrošināties pret neparedzētiem gadījumiem - bezdarbu, nelaimes gadījumu un pārejošu darbnespēju.

Apdrošinātie riski:

 • Bezdarbs. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku laika periodā, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, aizņēmēja vietā veiks ikmēneša maksājumus, bet ne vairāk kā 150 EUR mēnesī.
 • Pārejoša darbnespēja. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku laika periodā, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, aizņēmēja vietā veiks ikmēneša maksājumus, bet ne vairāk kā 150 EUR mēnesī.
 • Nelaimes gadījuma rezultātā – nāve vai invaliditāte. AAS BALTA saskaņā ar aizņēmēja kreditēšanas līguma atmaksas grafiku aizņēmēja vietā veiks visas neatmaksātās aizdevuma pamatsummas samaksu kopā ar procentiem un aizdevuma apkalpošanas maksu, kas aprēķināti uz nelaimes gadījuma brīdi, ar nosacījumu, ka kopējā summa nepārsniedz 4500 EUR.
 • Jāņem vērā:
 • Nogaidīšanas periods ir 30 dienas kopš kreditēšanas līguma vai vienošanās (par ikmēneša atmaksājamās summas palielināšanu) noslēgšanas dienas, kura laikā nav iespējama apdrošināšanas gadījumu pieteikšana.

Pašriska periods ir 30 dienas no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža, kura laikā apdrošināšanas gadījuma rezultātā radušos zaudējumus AAS BALTA neatlīdzina.

Aizņēmēja naudas aizdevuma kredītmaksājums ir apdrošināts uz vienu kalendāro gadu no kredītlīguma noslēgšanas dienas. Aizdevums.lv var pagarināt kredītmaksājumu apdrošināšanas periodu, informējot par to aizņēmēju.

Kādos gadījumos Aizdevums.lv var pārtraukt apdrošināšanu?

Aizdevums.lv var pārtraukt apdrošināšanu gadījumos, ja aizņēmējs:

 • kavējis ikmēneša kredītmaksājumu atmaksu ilgāk par 60 dienām;
 • pasludināts par maksātnespējīgu;
 • pirms termiņa pilnībā atmaksājis aizdevumu;
 • sasniedzis 62 gadu vecumu;
 • izmantojot likumā noteiktās atteikuma tiesības, vienpusēji atkāpjoties no kreditēšanas līguma.

Kā rīkoties, ja iestājas apdrošināšanas gadījums?

 • Ja iestājas kāds no apdrošināšanas riskiem, atlīdzību jāpiesaka nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās AAS BALTA, zvanot 67533375 vai raksot atlidzibas@balta.lv.

AAS BALTA ne vēlāk kā 15 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas paziņos aizņēmējam lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu.

 • Lai aizņēmējs būtu pilnībā informēts par priekšnoteikumiem, kādiem ir jāiestājas, lai tiktu izmaksāta atlīdzība, aicinām rūpīgi iepazīties ar AAS BALTA kredītmaksājumu apdrošināšanas noteikumiem Nr.1501.02, kas pieejami mājaslapās www.aizdevums.lv un www.balta.lv. Lūdzam aizņēmēju atbildīgi izpildīt noteikumos minētos pienākumus un precīzi sekot noteiktajai kārtībai.

Svarīgi atcerēties!

Aizdevums.lv informē, ka kredītmaksājumu apdrošināšana ir bezmaksas pakalpojums – priekšrocība, ko klients iegūst, noslēdzot Naudas kreditēšanas līgumu Aizdevums.lv nodaļā vai izmantojot bezmaksas līgumu piegādi ar DPD kurjeru.

Kas ir MIKROKASKO apdrošināšana?

MIKROKASKO - AUTOMAŠĪNAS BEZMAKSAS APDROŠINĀŠANA UZ VIENU GADU!

 • Aizdevums.lv sadarbībā ar AAS BALTA nodrošina bezmaksas automašīnas apdrošināšanu uz 12 mēnešiem aizņēmējiem, kuri ir noslēguši kreditēšanas līgumu ar Aizdevums.lv vieglās automašīnas (pilna masa līdz 3500 kg) iegādei ar aizdevuma summu ne mazāku par 3000 EUR. MIKROKASKO apdrošināšana tiek piemērota kreditēšanas līgumiem, kas ir noslēgti sākot no 09.03.2016.
 • Aizņēmējam ir jābūt automašīnas īpašniekam un jālieto automašīna privātām vajadzībām. Apdrošināšana nav spēkā, ja automašīna tiek izmantota saimnieciskajā darbībā. Gadījumā, ja automašīna tiek atsavināta, apdrošināšana nav spēkā.
 • Pēc automašīnas iegādes klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 45 dienu laikā no kreditēšanas līguma noslēgšanas, ir jāiesniedz automašīnas tehniskās pases kopija Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļā, nosūtot uz e-pasta adresi auto@aizdevums.lv, vai ar pasta sūtījumu uz adresi Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV–1012.
 • Klientam ir tiesības atteikties no MIKROKASKO, informējot par to Aizdevums.lv, rakstot uz e-pasta adresi: aizdevums@aizdevums.lv.

Kādi ir MIKROKASKO apdrošinātie riski?

MIKROKASKO APDROŠINĀTIE RISKI:

 • automašīnas zādzība;
 • automašīnas pilnīga bojāeja ceļu satiksmes negadījuma (CSNg) rezultātā

Kādi ir izņēmumi?

Izņēmumi:

 • automašīna neatbilst ceļu satiksmes noteikumu normām;
 • automašīnu vada persona, kurai nav tiesības vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli;
 • automašīna tiek lietota teritorijā, kas nav paredzēta ceļu satiksmei;
 • bojājumi, kas ir radušies ārpus CSNg un nav tiešā cēloņsakarībā ar CSNg.

Automašīnas pilnīga bojāeja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ir automašīnas stāvoklis pēc apdrošināšanas gadījuma, ja apdrošinātājs vai tā pieaicinātie eksperti atzinuši automašīnas remontu par tehniski neiespējamu, kā arī gadījumos, ja paredzamā apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz 80% no automašīnas tirgus vērtības dienā, kad ir noticis apdrošināšanas gadījums.

Kādi ir apdrošinājuma summa?

Apdrošinājuma ņēmēja (Aizdevums.lv) noteiktā naudas summa, par kuru automašīna ir apdrošināta, ņemot vērā zemapdrošināšanas un virsapdrošināšanas nosacījumus

Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa ir mazāka par automašīnas tirgus vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Gadījumā, ja automašīna apdrošināta zem tās tirgus vērtības, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tādā pašā attiecībā no zaudējuma summas, kādā attiecībā automašīna apdrošināta pret tās tirgus vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.

Virsapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa pārsniedz automašīnas tirgus vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Gadījumā, ja automašīna apdrošināta virs tās tirgus vērtības, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kas nepārsniedz zaudējuma summu.

Klienta pašrisks zādzības vai pilnīgas bojāejas gadījumā ir 10% no automašīnas tirgus vērtības.

Kā rīkoties, ja iestājas MIKROKASKO apdrošināšanas gadījums?

 • Ja iestājas kāds no apdrošinātajiem riskiem, klientam ir jāpiesaka atlīdzība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās AAS BALTA, zvanot 67533375. Konsultējoties ar speciālistiem, klientam ir jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti.
 • Aizdevums.lv ir tiesības vienpusēji pārtraukt MIKROKASKO apdrošināšanu, ja aizņēmējs nepilda no kreditēšanas līguma izrietošās saistības.

Cik ilgā laikā pēc kredītēšanas līguma noslēgšanas nauda tiks pārskaitīta uz klienta kontu?

Pēc tam, kad Aizdevums.lv ir saņēmis līguma eksemplāru, pārskaitījums darbdienās tiek veikts uz klienta norādīto kredītiestādes kontu 15 minūšu laikā.

Pirmais maksājums tiek veikts plkst. 9:15, pēdējais maksājums tiek veikts plkst. 17:45.

Sestdienās pārskaitījumi tiek veikti 4 reizes dienā – plkst. 11:00, 13:00, 15:00 un 16:00.

Uz kuriem kredītiestāžu norēķinu kontiem var veikt pārskaitījumus aizdevuma atmaksāšanai?

AS „SEB Banka” / UNLALV2X / Konts: LV36UNLA0002040469750

AS "Citadele banka" / PARXLV22/ Konts: LV87PARX0012803760001

AS “Luminor Bank”/ RIKOLV2X / Konts: LV17RIKO0002930226336

Vai aizdevumu var saņemt arī juridiskas personas, piemēram, zemnieku saimniecības ?

Aizdevums.lv izsniedz aizdevumus arī juridiskām personām, tostarp zemnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, individuālajiem komersantiem un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

Papildus aizdevuma pieteikumam juridiskajai personai ir jāiesniedz ienākumus apliecinoši dokumenti un jāaizpilda fiziskas personas galvojuma pieteikums.

Lai juridiska persona saņemtu aizdevumu, tā īpašniekam ir jāgalvo kā fiziskai personai.

Vai aizdevumu var atmaksāt pirms termiņa?

Ja klients vēlas veikt pirmstermiņa atmaksu, klientam ir jāsazinās ar Aizdevums.lv, rakstot aizdevums@aizdevums.lv vai zvanot 1858, lai precizētu kopējo maksājuma atlikumu saskaņā ar līguma noteikumiem.

Kas notiek, ja nevar atmaksāt kredītu laikā?

Kredītmaksājumus ir jāveic saskaņā ar izsniegto maksājumu grafiku. Ja maksājums netiek veikts pēc grafikā norādītā datuma, tad tiek aprēķināti nokavējuma procenti.
Ja pamatotu un ar attiecīgiem dokumentiem pierādāmu iemeslu dēļ nespējat veikt maksājumu laikus, tad lūdzam sazināties ar mums, zvanot 1858.

Katra situācija tiek izvērtēta individuāli.

Kas ir bezprocentu aizdevums?

Bezprocentu aizdevumiem netiek piemērota maksa par aizdevuma izmantošanu, maksa par aizdevuma apkalpošanu, komisijas maksa par līguma noslēgšanu, gada procentu likme ir 0%. Aizdevums.lv bezprocentu aizdevumu piedāvā pie sadarbības partneriem preču vai pakalpojumu iegādei.

Kas atbild par aizdevumā iegādātu preču kvalitāti?

Ja pērkat preces kredītā, jāņem vērā, ka naudas aizdevējs par preču kvalitāti neatbild. Par preču kvalitāti ir atbildīgs pārdevējs. Rūpīgi izlasiet ar preču iegādi, aizdevumu un piegādes noteikumiem saistītos dokumentus.

Kas ir gada procentu likme (GPL)?

GPL ir aizdevuma kopējās izmaksas, izteiktas gada procentos no piešķirtās aizdevuma kopējās summas, iekļaujot visas citas kreditēšanas līgumā noteiktās izmaksas.

GPL aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņā ar noteiktu formulu. Informācija par GPL tiek uzrādīta gan skaidrojošos materiālos Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļās, gan mājaslapā www.aizdevums.lv.

Patērētāja kreditēšanu regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 28.12.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1219 «Noteikumi par patērētāja kreditēšanu»

Aizņemieties atbildīgi!
Pirms ņemat aizdevumu, apdomājiet tā nepieciešamību un atmaksas iespējas!

Izvērtējiet, vai spēsiet segt kredītmaksājumus līgumā paredzētajos termiņos un apmērā! Izvēlieties tādu atmaksas grafiku, ko spēsiet pildīt.

Pirms aizdevuma līguma parakstīšanas rūpīgi izlasiet visus tā noteikumus! Neskaidrību gadījumā uzdodiet jautājumus klientu apkalpošanas speciālistam.

Kādām personām Aizdevums.lv izsniedz aizdevumus?

Fiziskām personām:

 • Aizņēmējam ir jābūt vismaz 22 gadus vecam.
 • Aizdevumu var saņemt arī pensionēšanās vecumu sasniegušas personas.
 • Nepieciešami oficiāli, pierādāmi, regulāri ienākumi.
 • Aizdevums.lv izvērtē pieteikuma iesniedzēja kredītvēsturi un maksātspēju, ņemot vērā esošās saistības un ienākumus.
 • Darba stāžs pēdējā darba vietā nedrīkst būt mazāks par 3 mēnešiem.
 • Pieteikties aizdevumam var, aizpildot pieteikuma anketu Aizdevums.lv mājaslapā www.aizdevums.lv vai kādā no Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļām Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Tukumā un Ventspilī.