Kādām personām Aizdevums.lv izsniedz aizdevumus?

Fiziskām personām:

 • Aizņēmējam ir jābūt vismaz 20 gadus vecam.
 • Aizdevumu var saņemt arī pensionēšanās vecumu sasniegušas personas.
 • Nepieciešami oficiāli, pierādāmi, regulāri ienākumi.
 • Aizdevums.lv izvērtē pieteikuma iesniedzēja kredītvēsturi un maksātspēju, ņemot vērā esošās saistības un ienākumus.
 • Darba stāžs pēdējā darba vietā nedrīkst būt mazāks par 3 mēnešiem.
 • Pieteikties aizdevumam var, aizpildot pieteikuma anketu Aizdevums.lv mājaslapā www.aizdevums.lv vai kādā no Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļām Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Tukumā un Ventspilī.

Juridiskām personām:

 • Juridiskai personai jābūt Latvijas rezidentam.
 • Juridiskai personai jābūt veikušai aktīvu saimniecisko darbību vismaz pēdējos 6 mēnešus.
 • Vienam vai vairākiem juridiskās personas īpašniekiem, kam pieder lielākā uzņēmuma akciju daļa, ir jāgarantē kredīts kā privātpersonām. Galvotājam jāatbilst visām Sabiedrības prasībām, kas attiecināmas uz fizisko personu.
 • Juridiskās personas naudas plūsmai un saimnieciskajai darbībai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu kredītsaistību izpildi.
 • Uzņēmumam jābūt labai kredītvēsturei.

Kādiem jābūt ienākumiem, lai kļūtu par Aizdevums.lv klientu?

 • Tas ir atkarīgs no nepieciešamās aizdevuma summas un termiņa, kā arī no esošā brīža saistībām attiecībā pret ienākumiem.
 • Aizdevums.lv, izvērtējot aizdevuma piešķiršanu, ņem vērā oficiālus, regulārus un pierādāmus ienākumus, kā arī esošās saistības un kredītvēsturi. Aizņēmējam ir jāaizpilda aizdevuma pieteikums, lai uzzinātu par iespējām aizņemties.

Kādi ir aizdevuma veidi, ar ko tie atšķiras?

Naudas/Patēriņa kredīts

 

 • Aizdevums.lv piedāvā naudas aizdevumu gan ikdienas vajadzībām, gan lielāku plānu realizēšanai, pārskaitot naudu uz aizņēmēja norādīto kredītiestādes kontu.
 • Aizdevums.lv izsniedz naudas aizdevumus no 300 EUR līdz 15 000 EUR.
 • Aizdevuma atmaksas termiņu ir iespējams izvēlēties: 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 vai 84 mēneši.
 • Naudas aizdevuma saņemšanai var pieteikties telefoniski, tiešsaistē Aizdevums.lv mājaslapā www.aizdevums.lv vai mans.aizdevums.lv un Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļās Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Valmierā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā vai Ventspilī.

Auto kredīts

 

 • Aizdevums.lv piedāvā auto kredītu transportlīdzekļa iegādei.
 • 30 dienu laikā no aizdevuma izsniegšanas jāiegādājas transportlīdzeklis, jāreģistrē uz aizņēmēja vārda un 15 dienu laikā jāiesniedz Aizdevums.lv transportlīdzekļa tehniskās pases kopija, elektroniski nosūtot uz auto@aizdevums.lv vai iesniedzot Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļā.
 • Gadījumā, ja tehniskās pases kopija netiek atsūtīta 45 dienu laikā pēc aizdevuma izsniegšanas, var tikt paaugstināta procentu likme.
 • Pārdot vai dāvināt iegādāto transportlīdzekli ir atļauts ar Aizdevums.lv rakstisku piekrišanu

Aizdevums precēm un pakalpojumiem

 

 • Aizdevums.lv piedāvā kredītu preču iegādei – veselības pakalpojumu, sadzīves tehnikas, elektropreču, datortehnikas, mobilo telefonu, mēbeļu, celtniecības materiālu, sporta, atpūtas u.c. preču iegādei.
 • Tāpat piedāvā arī kredītu pakalpojumu izmantošanai - augstskolu mācību maksas, kursu, autovadīšanas mācību maksas, medicīnas u.c. pakalpojumu apmaksai.
 • Aizdevums preču un pakalpojumu iegādei no 100 EUR līdz 5 000 EUR.
 • Aizdevuma atmaksas termiņš: 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 mēneši.
 • Ja aizdevuma summa pārsniedz 1400 EUR, tad ir nepieciešama pirmā iemaksa vismaz 10% apmērā no preces cenas.
 • Naudas aizdevuma saņemšanai var pieteikties telefoniski, tiešsaistē Aizdevums.lv mājaslapā www.aizdevums.lv vai mans.aizdevums.lv un Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļās Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Valmierā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā vai Ventspilī, kā arī pie Aizdevums.lv sadarbības partneriem.

 

Cik ilgā laikā pēc kredītēšanas līguma noslēgšanas nauda tiks pārskaitīta uz klienta kontu?

Pēc tam, kad Aizdevums.lv ir saņēmis līguma eksemplāru, pārskaitījums darbdienās tiek veikts uz klienta norādīto kredītiestādes kontu 15 minūšu laikā.

Pirmais maksājums tiek veikts plkst. 9:15, pēdējais maksājums tiek veikts plkst. 17:45.

Sestdienās pārskaitījumi tiek veikti 4 reizes dienā – plkst. 11:00, 13:00, 15:00 un 16:00.

Uz kuriem kredītiestāžu norēķinu kontiem var veikt pārskaitījumus aizdevuma atmaksāšanai?

AS „SEB Banka” / UNLALV2X / Konts: LV36UNLA0002040469750

AS "Citadele banka" / PARXLV22/ Konts: LV87PARX0012803760001

AS “Luminor Bank”/ RIKOLV2X / Konts: LV17RIKO0002930226336

Vai aizdevumu var saņemt arī juridiskas personas, piemēram, zemnieku saimniecības ?

Aizdevums.lv izsniedz aizdevumus arī juridiskām personām, tostarp zemnieku saimniecībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, individuālajiem komersantiem un sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

Papildus aizdevuma pieteikumam juridiskajai personai ir jāiesniedz ienākumus apliecinoši dokumenti un jāaizpilda fiziskas personas galvojuma pieteikums.

Lai juridiska persona saņemtu aizdevumu, tā īpašniekam ir jāgalvo kā fiziskai personai.

Vai aizdevumu var atmaksāt pirms termiņa?

Ja klients vēlas veikt pirmstermiņa atmaksu, klientam ir jāsazinās ar Aizdevums.lv, rakstot aizdevums@aizdevums.lv vai zvanot 1858, lai precizētu kopējo maksājuma atlikumu saskaņā ar līguma noteikumiem.

Kas notiek, ja nevar atmaksāt kredītu laikā?

Kredītmaksājumus ir jāveic saskaņā ar izsniegto maksājumu grafiku. Ja maksājums netiek veikts pēc grafikā norādītā datuma, tad tiek aprēķināti nokavējuma procenti.
Ja pamatotu un ar attiecīgiem dokumentiem pierādāmu iemeslu dēļ nespējat veikt maksājumu laikus, tad lūdzam sazināties ar mums, zvanot 1858.

Katra situācija tiek izvērtēta individuāli.

Kas ir bezprocentu aizdevums?

Bezprocentu aizdevumiem netiek piemērota maksa par aizdevuma izmantošanu, maksa par aizdevuma apkalpošanu, komisijas maksa par līguma noslēgšanu, gada procentu likme ir 0%. Aizdevums.lv bezprocentu aizdevumu piedāvā pie sadarbības partneriem preču vai pakalpojumu iegādei.

Kas atbild par aizdevumā iegādātu preču kvalitāti?

Ja pērkat preces kredītā, jāņem vērā, ka naudas aizdevējs par preču kvalitāti neatbild. Par preču kvalitāti ir atbildīgs pārdevējs. Rūpīgi izlasiet ar preču iegādi, aizdevumu un piegādes noteikumiem saistītos dokumentus.

Kas ir gada procentu likme (GPL)?

GPL ir aizdevuma kopējās izmaksas, izteiktas gada procentos no piešķirtās aizdevuma kopējās summas, iekļaujot visas citas kreditēšanas līgumā noteiktās izmaksas.

GPL aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņā ar noteiktu formulu. Informācija par GPL tiek uzrādīta gan skaidrojošos materiālos Aizdevums.lv klientu apkalpošanas nodaļās, gan mājaslapā www.aizdevums.lv.

Patērētāja kreditēšanu regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un 28.12.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1219 «Noteikumi par patērētāja kreditēšanu»

Aizņemieties atbildīgi!
Pirms ņemat aizdevumu, apdomājiet tā nepieciešamību un atmaksas iespējas!

Izvērtējiet, vai spēsiet segt kredītmaksājumus līgumā paredzētajos termiņos un apmērā! Izvēlieties tādu atmaksas grafiku, ko spēsiet pildīt.

Pirms aizdevuma līguma parakstīšanas rūpīgi izlasiet visus tā noteikumus! Neskaidrību gadījumā uzdodiet jautājumus klientu apkalpošanas speciālistam.

Kā iespējams sagatavot VSAA izziņu?

VSAA izziņu iespējams sagatavot portālā Latvija.lv

Izvēlieties izziņas veidu atbilstoši gūto ienākumu avotam un veiciet izziņas sagatavošanu:

Ja izziņas sagatavošanai nepieciešama palīdzība, izmantojiet mūsu sagatavotās instrukcijas: