Partneriem

Ieeja reģistrētiem partneriem

 

Kreditēšanas līgumi tiek slēgti sadarbības partnera tirdzniecības vietā.

 

Sadarbības partneriem, kuri ir ieinteresēti nodrošināt saviem klientiem iespēju iegādāties preces vai pakalpojumus kredītā, ātri noformējot nepieciešamās formalitātes uz vietas, piedāvājam:

 

  • Aizdevums.lv un sadarbības partneris noslēdz sadarbības līgumu;
  • Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu Aizdevums.lv izsniedz (iepriekš saskaņotiem sadarbības partnera darbiniekiem) pilnvaras slēgt līgumus Aizdevums.lv vārdā;
  • Sadarbības partnera tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās Aizdevums.lv veic pilnvaroto personu apmācību darbam Aizdevums.lv intranet sistēmā (kreditētāja izstrādāta intranet datu bāze, ar kuras starpniecību sadarbības partnera darbinieki aizpilda klientu pieteikumus, var sekot pieteikuma izskatīšanai un sagatavot/izdrukāt kredītlīgumus);
  • Kreditētājs veic Pārdevēja piestādīto rēķinu-faktūru apmaksu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina-faktūras, attiecīgā Kredītlīguma un pieteikuma dokumentu oriģinālu saņemšanas;
  • Piedāvātais sadarbības mehānisms paredz tūlītēju pirkumu un pasūtījumu kreditēšanas iespēju;

Ja mūsu piedāvājums Jūs ir ieinteresējis, aicinām aizpildīt partnera pieteikuma formu (sk.zemāk). Sazināsimies ar Jums un sniegsim konsultāciju Jums piemērotā laikā un veiksim programmnodrošinājuma demonstrāciju.