Automašīnas apdrošināšana (mini KASKO apdrošināšana)

Aizdevums.lv piedāvā automašīnas apdrošināšanu sadarbībā ar ERGO.

Apdrošināšanas objekts ir sauszemes transportlīdzeklis un tā papildaprīkojums. Automašīnas apdrošināšanas piedāvājumā ietilpst atlīdzība par zaudējumiem, kas radušies bojājumu vai zādzības dēļ – ceļu satiksmes negadījumos pilnīga zuduma gadījumā, zādzības, dabas spēku iedarbības un dzīvnieku nodarīto bojājumu pilnīga zuduma gadījumos, trešās personas prettiesisko darbību rezultātā u.c. gadījumos.

Plašāka informācija par automašīnas apdrošināšanu atrodama šeit.

Pieteikties apdrošināšanai vai uzzināt vairāk par pakalpojumu var, zvanot uz 1858 vai rakstot uz aizdevums@aizdevums.lv.

Aicinām iepazīties ar Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumiem

Piedāvājums sagatavots sadarbībā ar apdrošinātāju  Aizdevums.lv sadarbība ar apdrošinātāju ERGO.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir auto apdrošināšana (mini KASKO apdrošināšana)?

Auto apdrošināšana ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids, kas sedz automašīnas nodarītos bojājumus negadījuma rezultātā vai tās zādzības rezultātā radušos zaudējumus.

Kas ir auto apdrošināšanas prēmija?

Auto apdrošināšanas prēmija ir noteiktais maksājumus par apdrošināšanas pakalpojumu.

Kā tiek noteikta auto apdrošināšanas prēmijas vērtība?

Automašīnas apdrošināšanas gadījumā polises cena tiek noteikta pēc transportlīdzekļa markas, modeļa, izlaiduma gada, vērtības, apdrošinājuma summas, īpašnieka vecuma un KASKO zaudējumu vēstures, bonus-malus klases un pašriska apjoma, polises darbības teritorijas, remonta vietas.

Kas tiek apdrošināts, iegādājoties auto apdrošināšanu?

Transportlīdzeklis, tā rūpnīcas aprīkojums, kā arī aprīkojums, kas papildus rūpnīcas oriģinālajam aprīkojumam stacionāri iebūvēts un/vai uzstādīts transportlīdzeklī un norādīts apdrošināšanas pieteikumā (piemēram, vieglmetāla diski, audio aparatūra). Klienta manta, ja tā ir norādīta apdrošināšanas pieteikumā, klienta manta zādzības risks, ja tā atrodas transportlīdzeklī. Tiek apdrošināti šādi riski: Ceļu satiksmes negadījums, uguns risks, dabas spēku iedarbība, dažādu priekšmetu un vielu iedarbība, iegruvums, trešo personu prettiesiska darbība, dzīvnieku, putnu nodarīti bojājumi, zādzības, apzagšanas un laupīšanas risks. Atslēgu, numuru un dokumentu apdrošināšana zādzības gadījumam.

Pilnīga informācija par produktu ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē)!

Kas netiek apdrošināts, iegādājoties auto apdrošināšanu?

Transportlīdzekļa detaļas un aprīkojumu, ko nav uzstādījusi tā rūpnīca izgatavotāja, ja tas nav norādīts apdrošināšanas pieteikumā vai polisē, transportlīdzekļa bojājumus, kas rodas to nolietojuma rezultātā, transportlīdzekļa piesavināšanos, ja transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs to neatgriež transportlīdzekļa īpašniekam.

Pilnīga informācija par produktu ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un līgumā (polisē)!

Kā es varu pieteikties auto apdrošināšanai?

Pieteikties auto apdrošināšanas pakalpojumam var, zvanot uz 1858 vai rakstot uz aizdevums@aizdevums.lv.

Kad un kā jāveic samaksa par auto apdrošināšanu?

Samaksu par auto apdrošināšanas līgumu veic SIA ‘’Aizdevums.lv’’ saskaņā ar apdrošināšanas līgumā norādīto apmēru un termiņu.

Kad ir spēkā un kad beidzas auto apdrošināšana?

Apdrošināšana ir spēka no apdrošināšanas līgumā norādītā termiņa sākuma, ja ir samaksāta apdrošināšanas prēmija saskaņā ar līguma kārtību, norādīto termiņu un apmēru. Savukārt pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām vai brīdī, kad tiek pārtraukts apdrošināšanas līgums, apdrošināšana vairs nav spēkā.

Kā es varu atcelt auto apdrošināšanas līgumu?

Auto apdrošināšanas līgumu var izbeigt pirms termiņa, iesniedzot rakstisku pieteikumu SIA "Aizdevums.lv". Zvani uz 1858, lai uzzinātu vairāk.